30x55x13 Bearing

Contact Now

SNR AB41337 deep groove ball bearings

105 mm 82,5 mm
SNR 122,85 kN

30 mm x 55 mm x 13 mm NTN TMB006LLHAC3PX16#81 deep groove ball bearings

30 mm x 55 mm x 13 mm 71918CVUJ74
18 SNR

30 mm x 55 mm x 13 mm Loyal 6006 ZZ deep groove ball bearings

30 mm x 55 mm x 13 mm 25 mm
32 BK2508

30 mm x 55 mm x 13 mm ISB SS 6006 deep groove ball bearings

16.065 / 16.03 14
AST11 1415 16

30 mm x 55 mm x 13 mm NACHI 6006ZENR deep groove ball bearings

R155.13 CX039
RENAULT / CLIO I / 713630300

30 mm x 55 mm x 13 mm ISO 6006 ZZ deep groove ball bearings

62 mm 4,7 mm
6 mm SA206-18F

30 mm x 55 mm x 13 mm NSK 7006 C angular contact ball bearings

2100 r/min 60 mm
78 54308

30 mm x 55 mm x 13 mm NKE 6006-Z deep groove ball bearings

10,000 30 mm x 55 mm x 13 mm
10,000 mm 8,000 mm

30 mm x 55 mm x 13 mm NSK 30BER10S angular contact ball bearings

11 55
11 mm 403 kN

30 mm x 55 mm x 13 mm KOYO NC7006V deep groove ball bearings

276 mm 105 kN
100 mm 168,3 mm
1/18